Meteen naar de inhoud

Inkomensconsulent team intake jongerenloket

 • door
 • Location: Rotterdam, Zuid-Holland
 • Type: Beleid en Management
 • Job #1097

Functietitel:               Inkomensconsulent team intake jongerenloket

Werklocatie:            Rotterdam

Startdatum:              01-05-2022

Einddatum:              30-04-2023

Optie tot verlenging:             2 x 6 maanden

Uren per week:              36

Contractvorm:               Uitzenden

Uitzenden:              €2750-4000 bruto op basis van 36 uur

 

Als Rotterdam willen we er zijn voor jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben. Dit is waar jij van wordt in jouw rol als Inkomensconsulent, want jij hebt passie om jonge Rotterdammers tot 27 jaar in hun basisbehoefte te voorzien. Jij biedt een luisterend oor en kan de klantsituatie adequaat analyseren, zodat je de hulpvraag van de burger én je collega’s van het Jongerenloket goed in beeld kan brengen. Je rechtvaardigheid en rechtmatigheid is in balans met inlevingsvermogen waardoor je rekening kan houden met de individuele situatie van de burger. Communiceren met mensen met uiteenlopende achtergronden is voor jou geen probleem. Je denkt in oplossingen en bent behulpzaam. Je kan een pittig gesprek voeren, maar blijft de menselijke maat in het oog houden.

 

Dit ga je doen:

 • Je behandelt zelfstandig aanvragen Participatiewet of Bijzondere Bijstand. Onder ‘behandelen’ valt: onderzoeken, toetsen, beoordelen, interpreteren, gegevens verzamelen en controleren (zo nodig met gesprekken), tijdig beslissen over toekenning of afwijzing van een aanvraag/voorziening/uitkering, de hoogte berekenen en de duur bepalen, gegevens verwerken in geautomatiseerde systemen en dossiers completeren;
 • Je verstrekt tijdig voorschotten op basis van wet- en regelgeving en draagt zorg voor de verrekening met of terugvordering van de uitkering;
 • Je herkent verdachte situaties, waarin rechtmatigheid mogelijk in het geding komt, beslist of aanvullend onderzoek nodig is en kan dergelijke vraagstukken zelfstandig, adequaat oplossen;
 • Je rapporteert over onderzoeksbevindingen op basis van analyse van gegevens conform wet- en regelgeving;
 • Je bent tijdens de aanvraagprocedure voor de burger hun contactpersoon bij de gemeente. Deze contacten kunnen schriftelijk, telefonisch of face-to-face plaatsvinden;
 • Je haalt informatie bij werkzoekenden op over hun persoonlijke inkomens-, woon- en vermogenssituatie, zo nodig via persoonlijk contact;
 • Je informeert de werkzoekenden over de voortgang en het al dan niet toekennen van een uitkering;
 • Je verstrekt, indien van toepassing, informatie over voorliggende voorzieningen;
 • Je herkent crisissituaties van werkzoekenden en bepaalt passende interventie, zorgt waar nodig voor een adequate doorverwijzing naar relevante (externe) partijen of instanties;
 • Je werkt nauw samen met de het organisatieonderdeel Jongerenloket van cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO), informeert de jongerenconsulent over ontwikkelingen binnen het aanvraagproces, zodat de dienstverlening van MO en INTAKE naadloos op elkaar aansluiten.

Eisen

 • Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding;
 • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift perfect;
 • Je hebt in de afgelopen twee jaar, minimaal zes maanden werkervaring als Inkomensconsulent in het domein Inkomen opgedaan;
 • Je hebt werkervaring met het voeren van gesprekken met klanten/burgers. Deze ervaring moet recent zijn, d.w.z. dat je niet langer dan 3 tot 6 maanden geleden een functie hebt uitgeoefend, waarbij regelmatig sprake was van klantcontact;
 • De kandidaat beschikt over een goed werkende laptop en heeft in zijn/haar woning de ruimte om zijn/haar werk uit te voeren in een beschermde, d.w.z. privacy-veilige omgeving.
 • Aanvullende trainingen en opleidingen
 • Je hebt een training/opleiding Inkomensconsulent, of Klantmanager maar dan wel Inkomen afgerond;
 • Je hebt de training Participatiewet: Algemene kennis van de wet, boete en maatregelen, belastingen en toeslagen afgerond;
 • Je hebt een training gesprekstechnieken afgerond.

 

Wensen

 • Je hebt minimaal zes maanden werkervaring met het systeem Socrates: het afhandelen aanvragen, voorschotverlening terugvorderen van uitkeringen en het invoeren van financiële mutaties opgedaan in de afgelopen twee jaar;
 • Je hebt minimaal zes maanden werkervaring met raadplegen in het systeem Socrates opgedaan in de afgelopen twee jaar;
 • Je hebt in de afgelopen twee jaar, minimaal zes maanden werkervaring met Suwinet opgedaan;
 • Je hebt in de afgelopen twee jaar, minimaal zes maanden werkervaring met Basisregistratie Personen (BRP) opgedaan;
 • Je hebt een training Juridisch rapporteren afgerond;
 • Je hebt een training omgaan met emotie en agressie afgerond.

 

Actie

Zie jij jezelf aan de slag gaan als Inkomensconsulent team intake jongerenloket in Rotterdam of wil je meer te weten komen over deze vacature? Neem dan contact met ons op voor 25 april!