Meteen naar de inhoud

Programmamanager Smart Energy Systems

 • door
 • Location: Rotterdam, Zuid-Holland
 • Type: IT
 • Job #1098

Functietitel:                Programmamanager Smart Energy Systems

Werklocatie:             Rotterdam

Startdatum:               01-05-2022

Einddatum:              31-12-2022

Optie tot verlenging:              geen

Uren per week:              24

Contractvorm:               Uitzenden/zzp

Uitzenden:              €6500-7250 bruto op basis van 24 uur

Uurtarief ZZP:                                   €100 – 110

 

Met het programma Smart Energy Systems wil de gemeente Rotterdam private innovaties op het gebied van de Energietransitie en slimme energiesystemen versnellen. Het programma loopt sinds 2020 en faciliteert passende private innovaties met de inzet van subsidies, netwerk (koppelingen) en kennis (delen). Inmiddels hebben 19 innovatietrajecten een subsidie ontvangen en worden die trajecten (en een aantal andere trajecten) actief ondersteund vanuit de gemeente.

 

Als programmamanager Smart Energy Systems ben jij verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden.

 

1.            Producten in het kader van de Subsidie Smart Energy Systems: openstelling 3 in  2022:

 • Het voorbereiden en openstellen van de regeling;
 • Het communiceren met geïnteresseerde private partijen over hun innovatie;
 • Het beoordelen van de aanvragen en rapportage over de uitkomsten van de subsidieregeling en onderbouwing hiervan;
 • Het voeren van gesprekken in het kader van de besluitvorming.

 

2.            Programmaplan en begroting voor het programma Smart Energy Systems 2022:

 • Het inspelen op marktontwikkelingen en politieke ontwikkelingen;
 • Het meenemen van samenwerkingsmogelijkheden en eventuele externe cofinanciering van het programma;
 • Het opstellen en meenemen van ambities op het gebied van kennisontwikkeling en kennisdelen, ook richting Rijk en Europa;
 • Het voeren van gesprekken in het kader van de besluitvorming over het programmaplan en begroting.

 

3.            Organisatie programmateam:

 • Het inhuren van externe expertise;
 • Het organiseren van de ambtelijke afstemming.

 

4.            Rapportage over de stand van zaken van (19) lopende innovatietrajecten, op het gebied van:

 • De voortgang van de innovatieprojecten;
 • De uitdagingen en kansen om vanuit de gemeente de private partijen verder te faciliteren;
 • De kansen om slimme koppelingen te leggen met partijen in het netwerk gericht op realisatie en opschaling van de innovaties;
 • De communicatiekansen.

 

Eisen

 • Je hebt een afgeronde WO-opleiding;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als programmamanager binnen het vakgebied energietransitie en innovatie, opgedaan in de afgelopen 8 jaar;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het begeleiden van energie innovatietrajecten in een publiek-private context, opgedaan in de afgelopen 8 jaar;
 • Je hebt een aantoonbaar netwerk op het gebeid van energietransitie en innovatie;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het werken aan subsidieprogramma’s en -regelingen, opgedaan in de afgelopen 8 jaar;
 • Je het ervaring met het ontwikkelen van een programmatische aanpak, dit blijkt uit jouw cv en het verificatiegesprek.

 

Wensen

 • Je hebt regiokennis van Rotterdam;
 • Je hebt ervaring als programmamanager bij een G4 gemeente;
 • Je hebt ervaring met de Oracle subsidiemodule (OSM).

 

Actie

Zie jij jezelf aan de slag gaan als Programmamanager  Smart Energy Systems in Rotterdam of wil je meer te weten komen over deze vacature? Neem dan contact met ons op voor 25 april!