Meteen naar de inhoud

Teamleider Realisatie a.i.

 • door
 • Location: Soest, Utrecht
 • Type: Beleid en Management
 • Job #1214

Functietitel:                      Teamleider Realisatie a.i.

Werklocatie:                     Soest

Startdatum:                      Zo snel mogelijk

Einddatum:                      30-11-2022

Optie tot verlenging:       2x 6 maanden

Uren per week:                32-36

Contractvorm:                 Uitzenden of zzp

Uitzenden:                       €4447-5953

ZZP:                                 €95-110

 

De gemeente Soest een teamleider die samenwerkt met de collega-teamleiders, de afdelingsmanagers en de medewerkers aan een toekomstbestendig team. Je stuurt op de reeds ingezette lijn voor de doorontwikkeling.
Als moderne en eigentijdse teamleider ben je verantwoordelijk voor het resultaat van het team (kwaliteit en voortgang). Je coördineert, plant, coacht, verbindt en stuurt bij vanuit het perspectief ‘Continu verbeteren’. Uiteraard stuur je op proces, competenties, houding en gedrag en faciliteer je het team om de goede dingen goed te doen.
Binnen de afdeling Ruimte formuleren, implementeren en beheren zij het beleid over de fysieke leefomgeving. Bovendien coördineren zij ruimtelijk georiënteerde projecten in de beleidsvormende fase. De afdeling doet dat in opdracht van het college, op een interactieve manier samen met inwoners, instanties gemeentebestuur en andere afdelingen. De uitgangspunten zijn integraal werken, inspelen op ontwikkelingen, lokale afwegingsruimte en participatie in lijn met de Omgevingswet.

 

Criteria voor de opdracht:

 • Je beschikt over (minimaal) een Hbo+/WO werk- en denkniveau en je hebt voldoende ervaring in leidinggevende of vergelijkbare rollen;
 • Je hebt affiniteit en werkervaring met genoemde beleidsgebieden en benut daarin de kansen op succes, waarbij jouw drive aanstekelijk is en je uitdaagt tot creatieve oplossingen;
 • Je bent een coachende, inspirerende, empathische leidinggevende die aandacht heeft voor de individuele ontwikkeling van medewerkers en hen stimuleert in die ontwikkeling;
 • Je neemt je verantwoordelijkheid voor de resultaten van het team en de bijdrage die het team levert binnen de afspraken. Hierbij denk je vanuit de vraag/opgave die er ligt en hanteer je de organisatievisie als leidraad.
 • Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en de daarbij behorende sensitiviteit.

 

De afdeling bestaat uit vier teams. Jij stuurt het team Realisatie aan. Het team Realisatie zorgt voor het beheer, onderhoud en vervanging van gemeentelijk groen, waterhuishouding, riolering, bos, natuur, wegen, begraafplaatsen en het gemeentelijk vastgoed. Denk hierbij aan bosbeheer, aanleggen van rioleringen, onderhouden van wegen en al het groen daaromheen.
Daarnaast zijn er nog drie teams. Het team Leefomgeving waarin de medewerkers zich bezighouden met economische zaken, planeconomie, verkeer, duurzaamheid, bodem en afval. En het team Projectmanagement waar de medewerkers werken aan grootschalige en complexe projecten in het fysieke domein. In het team Ruimtelijke Ordening zijn medewerkers ondergebracht die zich bezighouden met ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, groen en water. Het derde team is Vergunningverlening & Handhaving.
De afdeling wordt aangestuurd door een afdelingsmanager, die samen met de gemeentesecretaris en de 3 andere managers deel uitmaakt van het managementteam.
Binnen jouw team werk je samen met circa 28 collega’s die je rechtstreeks aanstuurt. Het team bestaat uit uitvoerende medewerkers en adviseurs op uiteenlopende niveaus.
Jij zorgt voor de dagelijkse sturing en geeft mede vorm aan de transitie richting opgave gestuurd werken.

 

Eisen

 • Afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau;
 • Werkervaring als teamleider binnen ruimtelijk domein.

 

Wensen

 • Minimaal 2 jaar werkervaring binnen vergelijkbare rol als teamleider;
 • Minimaal 1 jaar werkervaring binnen een gemeentelijk instelling;

 

Actie

Zie jij jezelf aan de slag gaan als Teamleider Realisatie a.i. in Soest of wil je meer te weten komen over deze vacature?  Neem dan contact met ons op voor 8 juni!