Meteen naar de inhoud

Medewerker DIV

  • door
  • Location: Westland, Zuid-Holland
  • Type: IT
  • Job #1233

Functietitel:                     Medewerker DIV

Werklocatie:                    Westland

Startdatum:                      Zo snel mogelijk

Einddatum:                      31-12-2022

Optie tot verlenging:      1x 6 maanden

Uren per week:                36

Contractvorm:                Uitzenden of zzp

Uitzenden:                      €2865-3964

ZZP:                                 €50-60

 

Cluster Bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

 

Taakveld
Documentaire informatievoorziening
De 13 medewerkers van dit team zijn verantwoordelijk voor kwalitatief hoogwaardige digitale informatievoorziening binnen de organisatie. Daarbij is het essentieel om de documentaire informatie- en archiefproducten vindbaar en toegankelijk te maken. Om toekomstbestendig te zijn, wordt momenteel een nieuw zaaksysteem ingericht en wordt op strategisch niveau gewerkt aan een visie en aanpak over modernisering van het informatiebeheer.

 

Wat ga jij doen?
Als medewerker Documentaire Informatievoorziening (DIV) ben je samen met je collega’s van het taakveld primair verantwoordelijk voor het beheer en implementeren van de informatiestromen binnen de gemeente Westland (zowel digitaal als fysiek). Je denkt (pro)actief mee over vakinhoudelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de organisatie op dit gebied, zoals bijvoorbeeld de archiefwetgeving en Omgevingswet. Richting de organisatie geef je adviezen en ondersteuning op het gebied van inrichting, optimalisatie en beheer van de processen en procedures. Op dit moment is de gemeente in een traject om afscheid te gaan nemen van het huidige Document managementsysteem en handen en voeten te gaan geven aan de implementatie en inrichting van een nieuw zaaksysteem. Dit vraag ook veel van de medewerkers van taakveld DIV.

 

Eisen

  • Minimaal een afgeronde hbo-bachelor opleiding.

 

Wensen

  • Een afgeronde opleiding binnen het taakveld Documentaire Informatievoorziening;
  • Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 4 jaar als medewerker DIV;
  • Kennis van de applicatie MyCorsaNext;
  • Kennis van wet- en regelgeving op gebied van informatiebeheer en archivering.

 

Actie

Zie jij jezelf aan de slag gaan als Medewerker DIV in Westland of wil je meer te weten komen over deze vacature?  Neem dan contact met ons op voor 23 juni!