Meteen naar de inhoud

Kwartiermaker Toegang Jeugdhulp

 • door
 • Location: Zoetermeer, Zuid-Holland
 • Type: Beleid en Management
 • Job #1238

Functietitel:                      Kwartiermaker Toegang Jeugdhulp

Werklocatie:                     Zoetermeer

Startdatum:                      Zo snel mogelijk

Einddatum:                      31-12-2022

Optie tot verlenging:       2x 6 maanden

Uren per week:                28-32

Contractvorm:                 Uitzenden of zzp

Uitzenden:                       €3500-4200

ZZP:                                 €55-75

 

Waar kom je te werk?

Gemeente Zoetermeer heeft de toegang tot Jeugdhulp op verschillende plekken in de stad georganiseerd. Naast het gemeentelijk team JGH (Jeugd- en Gezinshulp) en de overige wettelijk verwijzers zoals de huisartsen en Gecertificeerde Instellingen, is in Zoetermeer ook het schoolmaatschappelijk werk binnen het primair onderwijs (PO) gemandateerd om te verwijzen naar jeugdhulp. De effectiviteit van de toegang tot jeugdhulp, waarbinnen JGH, POH-jeugd via de huisartsen, SMW PO en de JGZ-intensief samenwerken, is getoetst. Hiervoor is er onlangs door bureau 22 Graden een evaluatie uitgevoerd. Deze evaluatie geeft aanleiding tot een herinrichting van de toegang tot jeugdhulp waarbij de sterke punten van de huidige inrichting graag willen behouden maar tegelijkertijd ook een kwalitatieve verbeterslag willen maken.

 

Welke taken ga je uitvoeren?

 • Ontwikkelen en schrijven van een vernieuwde visie op de toegang tot jeugdhulp in Zoetermeer.
 • Opstellen van een inrichtingsvoorstel (inclusief een financiële doorvertaling) waarin de kwaliteiten van de (belangrijkste) verwijzers optimaal tot hun recht komen en waarbij er daarnaast meer uniformiteit en sturing is op verwijzingen naar specialistische jeugdhulp.
 • Resultaten van de pilot inzichtelijk maken door middel van gedegen en eenduidige monitoring en heldere rapportage.
 • Begeleiden van het bestuurlijke besluitvormingsproces.
 • Ontwikkelen van een éénduidige manier van registreren door de (belangrijkste) verwijzers naar jeugdhulp.
 • De (belangrijkste) verwijzers coachen op het breed systemisch kijken naar een hulpvraag én het voeren van het goede gesprek.
 • Het versterken van en sturen op normaliseren door de (belangrijkste) verwijzers.
 • Proces van opschaling beschrijven indien er sprake is van toeleiding tot een aanpak multi-problematiek.
 • Procesbeschrijving hoe de toegang tot jeugdhulp zich verhoudt tot de andere gemeentelijke toegangspoorten (Wet WAMS).
 • De in te voeren ontwikkelingen verbinden met het verwijzingsproces vanuit de GI’s.

 

Eisen

 • Werkervaring met het inrichtingsvraagstuk Toegang tot Jeugdhulp.

 

Wensen

 • Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Programma- / Projectmanager in een gemeentelijke organisatie;
 • Werkervaring in de begeleiding van veranderprocessen;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 6 jaar met Jeugdhulp;
 • Kennis van binnen de H10 Inkoopbureau / Servicebureau Jeugdhulp.

 

Actie

Zie jij jezelf aan de slag gaan als Kwartiermaker Toegang Jeugdhulp in Zoetermeer of wil je meer te weten komen over deze vacature?  Neem dan contact met ons op voor 23 juni!