Meteen naar de inhoud

Business Controller

 • door
 • Location: Groningen, Groningen
 • Type: Beleid en Management
 • Job #1267

Functietitel:                       Business Controller

Werklocatie:                     Groningen

Startdatum:                       Zo snel mogelijk

Einddatum:                       31-03-2023

Optie tot verlenging:       3x 6 maanden

Uren per week:                36

Contractvorm:                 Uitzenden of zzp

Uitzenden:                        €3406-4585

ZZP:                                   €65

 

De interne bedrijfsvoering van de provincie bevindt zich in een transitie. Daarmee is de rol van (business) control ook in verandering en zal gaan aansluiten op de verandering in sturing. Als Senior Business Controller sta je aan de frontlinie en ben je een dragende kracht in dit verandering traject. De aanwezigheid en belang van control binnen de organisatie is groot, het heeft niet alleen een adviserende en toetsende functie, maar speelt ook een rol in het op gang krijgen van verandering. Dit vraagt dus om een bepaalde ‘mindset’ van de Senior Business Controller; je acteert vanuit kennis en kunde en je maakt het verschil door buiten de kaders te denken en initiatief te tonen. Verbinding maken met de externe en interne stakeholders is van essentieel belang.

 

Verder is de Senior Business Controller het meedenkend en ondersteunend financiële geweten van het management, de programmaleiders en de projectleiders. Je laat zien wat de financiële consequenties van het Provinciale beleid zijn en speelt een belangrijke rol in de beheersing van de risico's. Niet achteraf, maar participatief in het proces. De Senior heeft een actieve en cruciale rol in de complexe en stevige programma's en projecten van de Provincie.

 

Als professional wordt van jou verwacht dat je gevraagd en ongevraagd advies geeft. Je bent rolvast en beseft dat goede relaties belangrijk voor het succesvol uitvoeren je werk. Kritisch waar nodig en meedenkend waar het kan.

 

Overige taken en verantwoordelijkheden:

 • Risicogerichte advisering en advisering over complexe financiële vraagstukken en het leveren van betrouwbare (financiële) stuurinformatie.
 • Een bijdrage leveren aan de verschillende producten voor de Planning & Control-cyclus ( kadernota, begroting, voor- en najaarsmonitor, jaarrekening) alsmede aan de financiële informatievoorziening. Hierbij met de gemeente een beweging maken van input gestuurd naar output/outcome gestuurd. Meer focus op het meetbaar maken van prestaties en doelstellingen gericht op realisatie van onze ambities.
 • Beoordelen van voorstellen uit de organisatie. Hierbij ligt de focus op risicobeheersing alsmede op het volledig in beeld brengen van de informatie die nodig is om directie en bestuur een goed en afgewogen besluit te kunnen laten nemen.
 • Analyseren en interpreteren van sturingsinformatie ten aanzien van complexe programma's en projecten. Hierover rapporteren en adviseren aan het management, programma- en projectleiders zodat tijdig bijgestuurd kan worden en daarmee doelstellingen behaald kunnen worden.

 

Eisen

 • Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar als controller;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
 • Werkervaring bij een provinciale overheid;
 • Werkervaring met Europese en Nationale subsidieprogramma's;

 

Wensen

 • Werkervaring met strategische advisering over governance, compliance en risicomanagement;
 • Minimaal 8 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar als controller bij een provinciale overheid;
 • Werkervaring met Europese en Nationale subsidieprogramma's;
 • Werkervaring bij een provinciale overheid met het leveren van bijdragen voor de verschillende producten van de Planning & Control-cyclus ( kadernota, begroting, voor- en najaarsmonitor, jaarrekening);
 • Werkervaring in het analyseren en interpreteren van sturingsinformatie ten aanzien van programma's en infrastructurele-, ICT- en subsidieprojecten.

 

Actie

Zie jij jezelf aan de slag gaan als Business Controller in Groningen of wil je meer te weten komen over deze vacature?  Neem dan contact met ons op voor 18 juli!