Vergunningverlener Brzo

  • door
  • Location: Groningen , Groningen
  • Type: Beleid en Management
  • Job #150

Functietitel:      Vergunningverlener Brzo 
Werklocatie:     Groningen
Startdatum:       01-10-2021   
Einddatum:        31-12-2021 
Optie tot verlenging:   2x 6 maanden
Uren per week:     16 uur
Uurtarief:               Marktconform in overleg

De Omgevingsdienst Groningen

De Omgevingsdienst Groningen verzorgt de uitvoering van vergunningverlening- , toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu, bouwen en wonen in opdracht van de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Waar het gaat om de veiligheid rondom risicovolle bedrijven zoals de grote chemiebedrijven, is de Omgevingsdienst eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening en toezicht en handhaving in Noord-Nederland (Drenthe, Friesland en Groningen).

Interesse

Ben je geïnteresseerd om als Vergunningverlener Brzo aan de slag te gaan bij de omgevingsdienst Groningen? Als vergunningverlener Brzo heb je de volgende taken:

  • Je toetst de ontvankelijkheid van het milieudeel van een aanvraag
  • Je adviseert over en/of stelt besluiten op in relatie tot het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van het milieudeel van een omgevingsvergunning voor het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting.
  • Het afhandelen van meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, zo nodig inclusief het opstellen van gekwantificeerde (doel)voorschriften.
  • Je signaleert tijdig welke milieuspecialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld bij het adviseren en/of opstellen van het milieudeel van omgevingsvergunningen en beoordeelt hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang.

Het verschil maken

Je kan op meerdere aspecten het verschil maken. Het eerste aspect is als je werkervaring hebt bij een gemeentelijke of provinciale instanties. Het tweede aspect waarop je het verschil kan maken is als je werkervaring hebt bij een gemeentelijke of provinciale instanties. Het derde aspect waarop je het verschil kan maken is als je kennis hebt van Wet Natuurbescherming, Waterwet, luchtemissies, Handreiking industrielawaai, Nederlandse Richtlijn Bodembescherming en energiebesparingsmethodieken.

Eisen

  • Je hebt een Opleiding HTS Chemische Technologie of Proceskunde OF Van Hall milieukunde met als richting Techniek met aanvullende modules Chemische en/of Procestechnologie;
  • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in de sector procesindustrie in klasse II of III, waarvan ten minste 2 jaar in klasse III Brzo.

Actie

Zie jij jezelf als Vergunningverlener Brzo bij de Omgevingsdeinst Groningen? Reageer dan op de bovenstaande vacature. Als je meer wil weten over de job helpen wij je graag verder met al je vragen en onduidelijkheden die je nog hebt.