Senior Wabo vergunningverlener

  • door
  • Location: Zoetermeer, Zuid-Holland
  • Type: Beleid en Management
  • Job #165

Functietitel:        Senior Wabo vergunningverlener
Werklocatie:       Zoetermeer
Startdatum:        Zo spoedig mogelijk
Einddatum:          31-03-2022
Optie tot verlenging: 2x 6 maanden
Uren per week:           32-36 uur
Uurtarief:                    €80-90 euro

Interesse

Ben je geïnteresseerd in een baan als Senior Wabo vergunningverlener? Als Senior Wabo vergunningverlener ben je verantwoordelijk voor:
1. Het beoordelen en afhandelen van (complexe) aanvragen van omgevingsvergunningen voor:
– Bouwen, gebruiken van een bouwwerk, aanleggen (in- en uitritten), inrichting van openbaar terrein;
– Tijdelijke, binnenplanse of buitenplanse ontheffingen voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, beheers verordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit (in verband met het afwijkingsbesluit);
– Overige activiteiten, waaronder het kappen van bomen, het brandveilig gebruik, het gebruik van openbaar terrein, sloop- en asbestmeldingen (op basis van een gemeentelijke verordening) en ontheffingen Bouwbesluit.
2. Verrichten van de volgende werkzaamheden die in het kader van een adequate beoordeling en afhandeling van de onder punt 1 genoemde omgevingsvergunningen noodzakelijk zijn. Dit betreft waar nodig het:
– Regisseren en het bewaken van de voortgang van het proces (en de integraliteit) van de vergunningverlening
– Controleren van de volledigheid en/of juistheid van de inhoud (inclusief eventuele berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten;
– Toetsen van aanvragen van omgevingsvergunningen aan regelgeving zoals: bestemmingsplannen, beheersverordening, exploitatieplan en/of voorbereidingsbesluit, bouwbesluit, bouwverordening, overige verordeningen en gemeentelijk beleid;
– Het beoordelen en toepassen van gelijkwaardigheidbepalingen op grond van de bouwregelgeving;
– Het zorgdragen voor de noodzakelijke inhoudelijke volledigheid, onder meer door het indien nodig inschakelen en coördineren van de inbreng van interne en externe deskundigen/adviseurs van relevante vakdisciplines;
Opstellen van het (college)besluit en bepalen van de voorwaarden daarbij (eventueel) in samenwerking met de jurist (belangenafweging en motivering bij eventuele afwijkingen van het bestemmingsplan) en specialisten (brandweer; stadsbouwmeester etc.);
– Het opstellen van een notitie met bevindingen (hoogte, breedte, oppervlakte, strijdigheid etc) ten behoeve van de jurist vergunningverlening;
– Organiseren en begeleiden van vooroverleg op verzoek van een aanvrager;
– Waar nodig inhoudelijke input leveren bij het eventuele vooroverleg met de aanvrager, het overleg met adviseurs en bij het beoordelen van zienswijzen en bezwaren.
3. Beoordelen en afhandelen van meldingen of aanvragen met betrekking tot het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van bouwwerken. Dit betreft het:
– Verrichten van de relevante onder punt 2 vermelde werkzaamheden;
– Beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads,- en dorpsgezicht en andere relevante wettelijke en beleidsmatige kaders.   
   

Het verschil maken

Je kan op meerdere aspecten het verschil maken. Het eerste aspect waarop je het verschil kan maken is als je een afgeronde HBO bachelor opleiding hebt op het gebied van Bouwkunde of Ruimtelijke Ordening & Planologie. Het tweede aspect is als je minimaal 2 jaar werkervaring hebt als senior Wabo vergunningverlener in de afgelopen 4 jaar. Het derde aspect is als je kennis hebt met het behandelen van aanvragen om omgevingsvergunning volgens de uitgebreide procedure op grond van planologische aspecten. Het vierde aspect is als je een afgeronde cursus hebt Bouwbesluit en / of opleiding Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 2.

Eisen

  • Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht komt de kandidaat niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden;
  • Je hebt een afgeronde opleiding Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1;
  • Je hebt kennis van Bouwbesluit 2012, Bouwveiligheid en vergunningverlening.

Actie

Zie jij jezelf als Senior Wabo vergunningverlener in Zoetermeer? Reageer dan op de bovenstaande vacature. Als je meer wil weten over de job helpen wij je graag verder met al je vragen en onduidelijkheden die je nog hebt.