Preventiemedewerker/Arbo coördinator

 • door
 • Location: Houten, Zuid-Holland
 • Type: Beleid en Management
 • Job #167

Functietitel:       Preventiemedewerker/Arbo coördinator

Werklocatie:      Houten

Startdatum:       Zo spoedig mogelijk

Einddatum:        31-03-2022

Optie tot verlenging: Ja

Uren per week:         16 uur

Uurtarief:                    €45-55
 

Interesse
 

Ben je geïnteresseerd in adequate advisering, ontwikkeling en uitvoering van arbobeleid en -wetgeving. Je voert als preventiemedewerker de regie op de RI&E’s en draagt zorg voor goede plannen van aanpak. Je signaleert gevaren en risico’s met betrekking tot arbeidsomstandigheden en bewaakt de administratieve verplichtingen zoals opgenomen in wet- en regelgeving. Je hebt een onafhankelijke rol en je werkt nauw samen met de ondernemingsraad en geeft hen advies over Arbo maatregelen die zijn genomen of er aan komen. Je adviseert directie, leidinggevenden en medewerkers over het versterken en borgen van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Je signaleert knelpunten en denkt actief mee over verdere professionalisering van arbeidsomstandigheden. Je werkt binnen de vakgroep P&O nauw samen met de verzuimcoördinator en de adviseurs P&O. Naast de dagelijkse gang van zaken moet onderzocht worden hoe de gemeente Houten deze taken het beste structureel kan inrichten in de toekomst.

De taken van een Preventiemedewerker/Arbo coördinator :

 • De rol van arbo-coördinator/preventiemedewerker opnieuw vorm geven binnen de gemeente Houten en een advies opstellen over structurele invulling van deze rol passend bij vraagstukken binnen de gemeente Houten;
 • Controleren of het bestaande beleid up-tot-date is en zo nodig aanpassen van beleidsstukken en protocollen;
 • Organiseren van diverse trainingen op gebied van vitaliteit en gezondheid
 • Deelnemen aan projecten met betrekking tot thuis- en plaatsonafhankelijk werken en vitaliteit/duurzame inzetbaarheid;
 • Betrokken bij BHV organisatie (er is een hoofd BHV);
 • Overige voorkomende Arbo gerelateerde werkzaamheden / vraagstukken.

Het verschil maken

Je kan op meerdere aspecten het verschil maken. Het eerste aspect waarop je het verschil kan maken is als je minimaal 3 jaar werkervaring hebt uit de afgelopen 8 jaar als preventiemedewerker. Het tweede aspect is als je minimaal 3 jaar werkervaring hebt uit de afgelopen 8 jaar met arbobeleid. Het derde aspect is als je kennis hebt uit de afgelopen 2 jaar van de arbowet- en regelgeving.
 

Eisen

 • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal mbo 4 niveau.

 

Actie

Zie jij jezelf als Preventiemedewerker/Arbo coördinator in Houten? Reageer dan op de bovenstaande vacature. Als je meer wil weten over de job helpen wij je graag verder met al je vragen en onduidelijkheden die je nog hebt.