Meteen naar de inhoud

Technisch plantoetser Wabo

  • door
  • Location: Soest, Utrecht
  • Type: Beleid en Management
  • Job #1796

Functietitel: Technisch plantoetser Wabo
Werklocatie: Soest
Startdatum: Zo snel mogelijk
Duur: 6 maanden
Optie tot verlenging: 2x 6 maanden
Uren per week: 36
Uitzenden: Schaal 10A

Omschrijving
Werken voor de gemeente betekent werken voor de 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen ze de samenleving op allerlei gebieden. Ze werken aan de leefbaarheid van de gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken ze o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden ze zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en ze stimuleren sporten met verschillende projecten.

De organisatie
Ze vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Het doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan de medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan de inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen ze volgens de drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren van de dingen die ze doen en van de omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken ze voor een diverse samenleving. Daarom vinden ze het belangrijk dat de organisatie net zo divers is.

Opdracht
Je beoordeelt de aanvragen om vergunningen volgens het Bouwbesluit 2012 inclusief bezwaar- en beroepsprocedures voor zover het de technische kant betreft, verstrekt daar zowel mondeling als schriftelijk informatie over en adviseert in samenwerking met de juridische vakspecialisten het gemeentebestuur. Je hebt in dit proces de regievoering over de technische procedures van alle aanvragen om vergunning. Je hebt direct contact met klanten. Een paar keer per jaar is het jouw beurt om bouwtoezicht uit te voeren bij evenementen of bij integrale horecacontroles.

Eisen
– Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
– Minimaal 1 jaar werkervaring als (technisch) plantoetser WABO.

Wensen
– Een afgeronde opleiding Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1 (25 punten);
– Kennis van de Omgevingswet, opgedaan door middel van gevolgde cursus en/of werkervaring;
– Minimaal 2 jaar werkervaring als (technisch) plantoetser WABO in de afgelopen 4 jaar.

Actie
Zie jij jezelf aan de slag gaan als Technisch plantoetser Wabo in Soest of wil je meer te weten komen over deze vacature? Neem dan contact met ons op voor 14 februari!