Adviseur openbare ruimte

 • door
 • Location: Gooise Meren , Noord-Holland
 • Type: Beleid en Management
 • Job #185

Functietitel:       Adviseur openbare ruimte

Werklocatie:      Gooise Meren

Startdatum:       12-10-2021

Einddatum:        30-04-2022

Optie tot verlenging:  3x 6 maanden

Uren per week:            24-32 uur

Uurtarief:                     €105-115

 

Interesse

Ben je geïnteresseerd om op de afdeling BORG de positie in te nemen van adviseur Openbare Ruimte? Samen met het team assetmanagers neem je het initiatief tot het inregelen en implementeren van het programma beheerplannen 2022-2025 binnen het team BORG.

Je beschikt hierbij over relevante kennis op het gebied van beheer- en onderhoudsvraagstukken voor de openbare ruimte (wegen, groen, kunstwerken en riool). Daarnaast heb je kennis van assetmanagement en kan dit in de praktijk toepassen en initiëren. Je zorgt voor het inbedden van het programma binnen de afdeling BORG vanuit organisatie, proces en opleiding van assetmanagers. Dit doe je samen als onderdeel van het team Assetmanagers bestaande uit het afdelingshoofd, assetmanager, werkvoorbereider, toezichthouders en inkoopadviseur.

De werkzaamheden omvatten o.a.:

 • Het in afstemmening met assetmanagers implementeren van projecten als onderdeel van het uitvoeringsprogramma beheerplannen 2022-2025;
 • Het evalueren, inrichten en optimaliseren van het jaarlijkse planning en controle cyclus voor (meer)jarenonderhoud in samenhang met de beheerplannen 2022-2025;
 • Het in samenspraak met assetmanagers opstellen van kwaliteit prestatie indicatoren (KPI) voor regulier- en storingsonderhoud en planmatig groot onderhoud;
 • Het evalueren en opstellen van een plan van aanpak voor het opbouwen van een gegevensstandaard, vastlegging beheergegevens en toepassing assetinformatie in het gemeentelijk beheersysteem;
 • Het versterken van de opdrachtgevers- en opdrachtnemersrol binnen de afdeling en daarbij ondersteunende processen, zoals beheerbewust ontwerpen, beheerparagraaf en intern opdrachtgeverschap eigen uitvoeringsorganisatie;
 • Het uitrollen van het stakeholdermanagement in relatie tot wijkplannen, initiatieven en meldingen openbare ruimte;
 • Het voorbereiden en ondersteunen van commerciële uitvragen aan de marktpartijen, zoals het opstellen van vraagspecificaties voor inspecties, (meer)jarenonderhoud en gemeentelijk beheer- en onderhoudssysteem;
 • Het ondersteunen, begeleiden en opleiden van de assetmanagers in het managen van assets;
 • Het in afstemming met de inkoopadviseur uitvragen, begeleiden en adviseren in aanbestedingsopdrachten;
 • Het gedurende de contractperiode verzorgen van het contractmanagement van uitvragen;
 • Het in informeren en adviseren van de portefeuillehouder en afdelingshoofd openbare ruimte bij het beantwoorden van (bestuurlijke) vraagstukken op het gebied van beheer- en onderhoud.

 

Het verschil maken

Je kan op meerdere aspecten het verschil maken. Het eerste aspect waarop je het verschil kan maken is als je een afgeronde opleiding hebt op minimaal hbo-bachelor niveau met groen technische achtergrond, als voorbeeld Van Hall Larenstein Tuin- en landschapsinrichting. Het tweede aspect is als je werkervaring hebt in de rol als manager wijkbeheer of assetmanager in een vergelijkbare gemeente vanuit het begeleiden en coördineren van onderhoudsvraagstukken in de openbare ruimte. Het derde aspect is als je minimaal 2 jaar werkervaring hebt in de afgelopen 5 jaar binnen een politiek-bestuurlijke organisatie. Het vierde aspect is als je werkervaring hebt met beheerplannen en assetmanagement vraagstukken voor de openbare ruimte. Het vijfde aspect is als je werkervaring hebt met verbeterprojecten voor beheergegevens en beheersystemen.
 

Eisen

 • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
 • Je bent VCA-VOL-gecertificeerd, of bereid binnen 2 maanden op kosten inschrijver te behalen.

Actie

Zie jij jezelf als Adviseur openbare ruimte in Gooise Meren? Reageer dan op de bovenstaande vacature. Als je meer wil weten over de job helpen wij je graag verder met al je vragen en onduidelijkheden die je nog hebt.