Strategisch Adviseur Mobiliteit

 • door
 • Location: Nieuwegein, Utrecht
 • Type: Beleid en Management
 • Job #196

Functietitel:       Strategisch Adviseur Mobiliteit

Werklocatie:      Nieuwegein

Startdatum:       Zo spoedig mogelijk

Einddatum:        01-10-2022

Optie tot verlenging:  3x 3 maanden

Uren per week:             28-32 uur 

Uurtarief:                      Marktconform in overleg

 

 

Interesse

 

Ben je geïnteresseerd om als Strategisch Adviseur Mobiliteit aan de slag te gaan? Strategische mobiliteitsadvisering op alle modaliteiten en op strategisch en tactisch niveau (vanuit gebiedsgerichte ruimtelijk projecten, lokaal en regionaal).

Je gaat adviezen geven binnen een aantal interne projecten:

 • Nieuwegein groeit, mede vormgeven en adviseren in dit onderzoek op het onderwerp: kan het huidige fiets-, auto en ov-netwerk de geplande groei met 7500 woningen tot 2030 aan en welke maatregelen zijn hiervoor nodig?
 • De A12 zone: advisering over condities en randvoorwaardenop het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit, adviseren aan de Nieuwegeinse stuurgroep en input leveren in regionale trajecten zoals het mirt gebiedsonderzoek A12;
 • Relatie mobiliteitsprogramma middellange termijn met lange termijnopgave: adviseren en meedenken over het voorsorteren op te maken keuzes onder meer in het kader van de Mirt verkenning OV en wonen en het Mirt gebiedsonderzoek A12 en deze doorvertalen naar het mobiliteitsprogramma dat momenteel voor Nieuwegein wordt gemaakt.

Je gaat deelnemen namens gemeente Nieuwegein in regionale trajecten en de voorbereiding hiervan. Het deelnemen in samenwerkingstrajecten van het rijk en de regio op middellange en lange termijn oplossing:

 • Input leveren Mirt verkenning en Mirt gebiedsonderzoek;
 • Onderliggende studies met betrekking tot versnelling en inpassing openbaar vervoer;
 • Aansluiten op mobiliteitsstrategie;
 • Afstemming en borging regio – interne organisatie.

 

Het verschil maken

 

Je kan op meerdere aspecten het verschil maken. Het eerste aspect waarop je het verschil kan maken is als je kennis en werkervaring hebt in de afgelopen 5 jaar met Mirt-trajecten. Het tweede aspect is als je kennis en werkervaring hebt met gebiedsgerichte ruimtelijke projecten. Het derde aspect is als je betrokken geweest bent bij het door vertalen van in- en output van verkeersmodellen. Het vierde aspect is als je ervaring hebt met strategische bestuur advisering waar mobiliteit in een bredere context werd gepositioneerd.

 

 

 

 

Eisen

 

 • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar in een advies/beleidsfunctie binnen een gemeentelijke instelling, regionaal samenwerkingsverband, een provincie of het Rijk.

 

Actie

 

Zie jij jezelf als Strategisch Adviseur Mobiliteit in Nieuwegein? Reageer dan op de bovenstaande vacature. Als je meer wil weten over de job helpen wij je graag verder met al je vragen en onduidelijkheden die je nog hebt.