Meteen naar de inhoud

Projectondersteuner

  • door
  • Location: veldhoven, Noord-Brabant
  • Type: Beleid en Management
  • Job #2012

Functietitel: Projectondersteuner
Werklocatie: Gemeentehuis Veldhoven/thuiswerkplek
Startdatum: 1-6-2023
Einddatum: 31-5-2024
Optie tot verlenging: 6 x 6 maanden
Uren per week: 36
Contractvorm: Uitzenden of ZZP
 
Omschrijving
Gemeente Veldhoven is volop in beweging en onderdeel van Brainport waarin sprake is van sterke economische groei (schaalsprong). De gemeente heeft in 2019 een Woondeal gesloten met het Rijk, de provincie en de Regio. Voor Veldhoven betekent dit dat de ambitie is om de aanvankelijk geplande productie, gemiddeld 200 nieuwbouwwoningen per jaar, te verhogen naar 400 woningen per jaar in de periode 2020 tot en met 2024. Een aantal projecten wordt eerder dan gepland opgepakt. Ook nieuwe projecten zijn toegevoegd om een bijdrage te leveren aan de versnellingsopgave binnen de woningbouw. We zijn inmiddels druk hier mee bezig. Om deze opgave verder uit te kunnen blijven voeren, zoeken we versterking van ons team binnen het cluster Projecten.

Kandidaatomschrijving
Als projectondersteuner ondersteun je meerdere projectleiders in diverse projecten, bij de ontwikkeling van met name woningbouwprojecten en infrastructurele projecten. Je kent alle facetten van projectmatig werken, zowel vakinhoudelijk als procesmatig (GORKIT). Samenwerking met interne disciplines, maar ook met externe partners staat daarbij centraal.

Je hebt ervaring met het verzamelen en analyseren van informatie. Je plant en werkt vergaderingen/overleggen uit. Je ondersteunt bij het bewaken van de kosten binnen een project. Je bent in staat om je gauw zaken eigen te maken en pakt zelf het initiatief. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je adviseert, signaleert pro-actief richting de leden van het projectteam.

Interviewplanning
De interviews zullen gepland worden vanaf 10 mei a.s. Datum en tijdstip worden nader bepaald.

Toelichting op rooster
Er is de mogelijkheid om tussen de 32 en 36 uur te werken. Werkdagen in overleg.

Actie 
Zie jij jezelf aan de slag gaan als Projectondersteuner bij de gemeente Veldhoven of wil je meer te weten komen over deze vacature? Neem dan contact met ons op voor 8 mei!