Meteen naar de inhoud

Leerplichtambtenaar

 • door
 • Location: tiel, Gelderland
 • Type: Beleid en Management
 • Job #2020

Functietitel: Leerplichtambtenaar
Werklocatie: Gemeente Tiel
Startdatum: 05-06-2023
Einddatum: 01-09-2023
Optie tot verlenging: Ja, max. 2 jaar
Uren per week: 24
Uitzenden/ZZP: Beide mogelijk

Omschrijving
Taakomschrijving:
De werkzaamheden van de leerplichtambtenaar vloeien voort uit de Leerplichtwet 1969 en de wet- en regelgeving gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (vsv). Het handhaven van de Leerplichtwet is een taak van de lokale overheid. De leerplichtambtenaar richt zich op leerlingen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar, die onder de werking van de Leerplichtwet vallen en de wet- en regelgeving ten behoeve van de vsv-bestrijding. De leerplichtambtenaar is beëdigd leerplichtambtenaar en zo mogelijk ook Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA).

Het is de taak van de leerplichtambtenaar om, samen met de ouder(s), de leerling en de school, het niet naar school gaan van de leerling te voorkomen, cq. voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Daar waar verzuim zich toch voordoet, is het de bedoeling dit zo kort mogelijk te laten duren. Verzuim is vaak een signaal voor achterliggende problematiek. Door op tijd signalen te herkennen en hierop in te spelen kan veel verzuim of verdere uitval voorkomen worden. De veronderstelling is dat leerlingen zo een betere kans krijgen om gericht geholpen te worden, hun schoolcarrière te vervolgen, hun toekomstkansen te vergroten en criminaliteit tegen te gaan.

Werkzaamheden leerplichtambtenaar, rekening houdend met de urgente taken:
Leerplichtwet en werkzaamheden:

 1. Houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet en de regelgeving op het gebied van vsv- bestrijding en oefent alle uit deze taak voortkomende werkzaamheden uit. De medewerker leerplicht voert deze werkzaamheden in grote mate van zelfstandigheid uit.
 2. Doet gedegen en deugdelijk onderzoek om tot een weloverwogen oordeel te komen voor het beoordelen van de vervolgaanpak voor het bestrijden van de schooluitval en voortijdig schoolverlaten.
 3. Herkent en onderkent motieven en gedrag van jongeren om te verzuimen of voortijdig uit te vallen en maakt deze bespreekbaar.
 4. Ontwikkelt oplossingen op maat voor jongeren wier schoolloopbaan onderbroken of afgebroken dreigt te worden.
 5. Werkt samen met ketenpartners, zoals scholen, wijkteams, Jeugdhulpverleningsinstanties, Veilig Thuis en het Openbaar Ministerie, om te komen tot een optimale afstemming van werkzaamheden en de oplossing van knelpunten.
 6. Bemiddelt bij zorg op maat voor jongere.

Profielschets:

 • Minimaal 2 jaar recente ervaring als leerplichtambtenaar.
 • Een door kennis en/of ervaring aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.
 • Kennis van en inzicht in de sociale kaart en de leerplichtwet evenals andere relevante wetgeving en het onderwijsveld.
 • Gewend om te werken met JVS3.
 • Een diploma BOA domein III is een harde eis

Eisen

 • In bezit van diploma BOA domein III
 • Minimaal 2 jaar recente ervaring als leerplichtambtenaar
 • Gewend om te werken met JVS3

Wensen
 

 • Kennis van en inzicht in de sociale kaart en de leerplichtwet evenals andere relevante wetgeving en het onderwijsveld. Dit wordt getoetst tijdens het verificatiegesprek.

Actie
Zie jij jezelf aan de slag gaan als Leerplichtambtenaar bij de Gemeente Tiel of wil je meer te weten komen over deze vacature? Neem dan contact met ons op voor 1 juni !