(Senior) Adviseur

 • door
 • Location: Middelburg, Zeeland
 • Type: Beleid en Management
 • Job #213

Functietitel:       (Senior) Adviseur

Werklocatie:      Middelburg

Startdatum:       01-01-2022

Einddatum:        31-12-2023

Optie tot verlenging:  3x 12 maanden

Uren per week:            20 uur  

Uurtarief:                    €70-80

 

Interesse

Ben je geïnteresseerd in het coördineren van  alle operationele werkzaamheden, beheersmaatregelen en activiteiten op gebied van veiligheid binnen het project? Daarbij lever je een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsborging van alle veiligheidsproducten en –adviezen van externe partijen. Je bent verantwoordelijk voor specifieke inhoudelijke expertise, advisering en inbreng rond integrale veiligheid in de verschillende fasen van het project. Jij zorgt ervoor dat de kaders en wetgeving op het gebied van integrale veiligheid in het project worden toegepast. Als projectadviseur integrale veiligheid ben je verantwoordelijk voor het uitdragen van de (project)veiligheidsambitie. Je signaleert veiligheidsrisico’s en afwijkingen en denkt mee over passende oplossingen. Op tactisch niveau adviseer je de Technisch Manager en/of de Projectmanager.

Het projectteam Oosterscheldekering (PT-OSK) zoekt voor het vast en variabel onderhoud een inhoudelijk deskundige, zelfstandige en ervaren projectadviseur integrale veiligheid. Deze adviseur maakt onderdeel uit van de discipline technisch management, die onder de verantwoordelijkheid valt van de Technisch Manager. De werkzaamheden van het technisch team zijn multidisciplinair (E-W-C). De Technisch Manager vormt met de Projectmanager en drie andere clustermanagers het zogeheten kernteam van het PT-OSK.

Je werkzaamheden bestaat uit:

 • Het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen over de borging van integrale veiligheid en de toepassing van het RWS veiligheidsbeleid in het project;
 • Controle op de juiste inbedding van integrale veiligheid binnen alle meerjarige onderhoudscontracten en terugkoppeling hiervan naar de Technisch Manager;
 • Coördineren en regisseren van alle operationele werkzaamheden, beheersmaatregelen en activiteiten op gebied van veiligheid binnen het project;
 • Borgen van de kwaliteit van alle veiligheidsproducten en –adviezen van externe partijen, zoals bijvoorbeeld Integrale Veiligheidsplannen Voorbereidingsfase, RI&E’s, veiligheidsspecificaties voor nieuwe contracten, toetsing van veiligheidsplannen en VTW’s van opdrachtnemers;
 • Het uitvoeren van incidentregistratie en –analyse en het beheren van het veiligheidsdashboard; 
 • Het adviseren van de Technisch Manager tijdens periodieke veiligheidsoverleggen met veiligheidsadviseurs van o.a. beheerder, PPO en V&G coördinatoren van de aannemers;
 • Het namens de Technisch Manager organiseren en coördineren van periodieke veiligheidsronden en safety walks op locatie en zelf regelmatig deelnemen aan de safety walks;
 • Het opstellen van periodieke veiligheidsrapportages;
 • Het initiëren en (laten) uitvoeren van verbetervoorstellen op gebied van veiligheid;
 • Adviseren en ondersteunen bij (interne en externe) audits en inspecties;
 • Het uitdragen van de (project)veiligheidsambitie en daaruit voortvloeiende taken voor het IPM-team en veiligheidscultuur (gedeelde verantwoordelijkheid) binnen het project;
 • Coördinerende en ondersteunende rol bij de uitvoering van de overall V&G coördinatie (vanuit OG) en het identificeren en beheersen van raakvlakrisico’s tussen de verschillende onderhoudswerkzaamheden;
 • Coördinerende rol bij de uitvoering van veiligheids- en verbetermaatregelen n.a.v. incidenten, monitoring (veiligheidscultuurmeting), audits en inspecties (o.a. ISZW);
 • Het adviseren van de Technisch Manager over de borging van de toepassing veiligheidskaders en –richtlijnen door het project (of motivatie van afwijkingen);
 • Het coördineren van de periodieke thematische projectoverleggen integrale veiligheid en het leveren van een eigen bijdrage aan deze overleggen.

Het verschil maken

Je kan op meerdere aspecten het verschil maken. Het eerste aspect waarop je het verschil kan maken is als je kennis en inzicht hebt in relevante in- en externe ontwikkelingen en de organisatie en werkwijze van Rijkswaterstaat met betrekking tot Integrale Veiligheid. Het tweede aspect is als je kennis en werkervaring hebt met onderhoud van stormvloedkeringen en het uitvoeren van taken op het gebied van Integrale Veiligheid. Het derde aspect is als je kennis en ervaring hebt met het Bouwbesluit.
 

Eisen

 • Je hebt een Hoger Veiligheidskundige Diploma (HVK);
 • Je hebt kennis van en minimaal 5 jaar werkervaring hebt met infrastructurele (onderhouds)projecten van beweegbare bruggen, tunnels, sluizen of stuwen en het uitvoeren van taken op het gebied van Integrale Veiligheid;
 • Je hebt kennis van en minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van documenten zoals projectambitie Veiligheid, RI&E, integrale veiligheidsplannen (IVP) en integrale veiligheidsdossiers (IVD);
 • Je hebt kennis van en minimaal 5 jaar werkervaring met het uitdragen van een veiligheidscultuur, de kwaliteitsborging van integrale veiligheid en het beheersen van de integrale veiligheidsrisico’s bij onderhoudscontracten;
 • Je hebt een VCA-certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU' (VOL-VCA).

Actie

Zie jij jezelf als (Senior) Adviseur bij de RWS Zee en Delta? Reageer dan op de bovenstaande vacature. Als je meer wil weten over de job helpen wij je graag verder met al je vragen en onduidelijkheden die je nog hebt.